برنامه ها و فعاليت هاي گروه آموزشي تاريخ دوره متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان

بروجرد:

1- صورت جلسه گروه تاریخ

2- اطلاعات دبیران

3-پاورپوینت درس دوم تاریخ شناسی

4- بررسی سئوالات کنکور

5- پاورپوینت درس چهارم تاریخ ایران و جهان 2

6- سئوال تاریخ معاصر

7- مقاله معماری و هنر دوره تیموری- خانم پروین ناصری فر

8- نقد و بررسی درس هیجدهم تاریخ ایران و جهان (1)

9- کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران (سال سوم دبیرستان) آقای گودرزی

10- بازدید از آموزشگاهها

11- بازبینی 5٪ اوراق امتحانی

12- نمونه سئوالات هماهنگ نوبت اول

13-طرح درسهای تاریخ معاصر ایران

14- صورت جلسه سوم گروه تاریخ شهرستان بروجرد

15- پاورپوینت جنگ جهانی دوم

16- پاورپوینت درس 3 و 4 تاریخ معاصر ایران

17-  نمونه سئوالات امتحانات نوبت اول

18- شش نمونه تحلیل سئوال نهایی تاریخ ایران و جهان2

19- مقاله معنا و مفهوم تساهل و تسامح (درج در وبلاگ گروه تاریخ شهرستان بروجرد)

20- 2 نمونه سئوالات تاریخ شناسی و 1 نمونه سئوال تاریخ ایران و جهان 2

21- پاورپوینت درسهای 6 و 7 تاریخ معاصر ایران

22- شش نمونه فرم بازدید از آموزشگاهها

23- دستور کار جلسه چهارم گروه تاریخ شهرستان

24- گزارش عملکرد شش ماهه سال تحصیلی 94/1393

 25- نمونه سئوال تاریخ معاصر، ایران و جهان2 و تاریخ شناسی

26- بازدید از آموزشگاهها

سلسله:

1- آدرس وبلاگ

2- طرح درس روزانه ایران و جهان 2

3- اطلاعات دبیران

4- نقد سئوال نهایی ایران و جهان 2 شهریور 93

5- نقد و بررسی درس هیجدهم تاریخ ایران و جهان (1)

ناحیه یک خرم آباد:

1- فرم ارزشيابي سؤالات امتحاني

2- اطلاعات دبیران

3- 5 مورد فرم ارزشیابی سئوال

4- طرح درس تاریخ ایران و جهان 2

5- نوشتار مناسبتهای تاریخی

6- تصاویر آثار تاریخی لرستان

7-نقد و بررسی درس 18 تاریخ ایران و جهان 1

8- گزارش جلسه گروه

9- بروشور تاریخ معاصر ایران

ناحیه 2 خرم آباد:

1- آدرس وبلاگ

2- مقاله زندگینامه افشار طوس

 3- مقایسه درصد قبولی

4- مشخصات دبیران

5- فرم مشاهده فرآیند تدریس

6- نقد و بررسی کتاب تاریخ معاصر ایران

7- صورتجلسه کارگاه آموزشی

8- مقایسه درصد قبولی سال سوم انسانی  درس نهایی تاریخ ایران و جهان 2

(90.91   92.93 )

9- برگی از تاریخ

10- سیزده نمونه پاورپوینت با موضوع مرتبط با کتب درسی تاریخ

11- دو نمونه مقاله (درج در وبلاگ گروه تاریخ ناحیه 2 خرم آباد)

12- بازبینی 5% اوراق ذیماه

13- سه نمونه فرم مشاهده قرآیند تدریس

دلفان:

1- نمودار تجزیه و تحلیل نمرات

2- تجزيه وتحليل مقايسه ميانگين نمرات دانش آموزان شهرستان دلفان

3- طرح درس روزانه ایران و جهان2

4- هفت نمونه مقاله (درج در وبلاگ گروه تاریخ شهرستان دلفان)

5- بازبینی اوراق امتحانی

6-مشاهده فرآیند تدریس

7- صورتجلسه گروه تاریخ شهرستان

8- راهکارهای تدریس تاریخ

 

 پلدختر:

1- صورتجلسه کارگاه آموزشی

2- مقایسه درصد قبولی

3- چیستی و چرایی ارزشیابی مستمر

4- مشخصات دبیران

5- فرم مشاهده فرآیند تدریس

 کوهدشت:

1- صورت جلسه گروه 17/9/93

2- موانع آموزش تاریخ

3- 14 مورد فرم مشاهده فرآیند تدریس

 الیگودرز:

1- حکایت تاریخی (درج در وبلاگ گروه تاریخ شهرستان الیگودرز)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:1  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

بارم بندی جدید درس تاریخ شناسی سالی واحدی کد 302/1 سال تحصیلی 94-93

شماره درس

نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور و بزرگسالان

اول

3

1

دوم

3

1

سوم

3

1

چهارم

3

1

پنجم

3

ششم

2/5

 

1

هفتم

2/5

هشتم

-

2/5

نهم

-

2

دهم

-

2

یازدهم

-

2

دوازدهم

-

2

سیزدهم

-

2/5

چهاردهم

-

2

جمع نمره

20

20

توجه:

- در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

- از مطالب و موضوع‌هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:

1- مطالبي كه تحت عنوان «يك توضيح» و «بيشتر بدانيد» و آمده است.

2- اطلاعات مندرج در جدولها، نمودارها، نقشه ها و تصاویر

3-مطالب و اطلاعاتی که در پاورقی درج شده است.

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب تاريخ‌شناسي چاپ سال‌هاي1391 ، 1392 و 1393 معتبر است.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:4  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

بارم بندی جدید درس تاریخ ایران و جهان 1 کد 235/4 سال تحصیلی 94-93

شماره درس

نوبت اول

پایانی نوبت دوم (خرداد)

شهریور و بزرگسالان

اول

2

-

 

1

دوم

1/5

-

سوم

1/5

-

چهارم

1/5

-

5/1

پنجم

1/5

-

ششم

2

-

 

2

هفتم

1/5

-

هشتم

2

-

 

2

نهم

2

1

دهم

1/5

 

2

1/5

یازدهم

2

دوازدهم

2

 

2

سیزدهم

-

1/5

چهاردهم

-

1/5

پانزدهم

-

1/5

1

شانزدهم

-

1/5

1

هفدهم

-

1/5

1

هیجدهم

-

1/5

1

نوزدهم

-

2

1/5

بیستم

-

2

1/5

بیست و یکم

-

1

1

بیست و دوم

-

1/5

1

بیست و سوم

-

1/5

1

جمع نمره

20

20

20

 

توجه:

-در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

- از مطالب و موضوع‌هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:

1-مطالبي كه تحت عنوان «يك توضيح»، «بيشتر بدانيد»  آمده است.

2- اطلاعات مندرج در جدولها، نمودارها، نقشه ها و تصاویر

3-فعاليت‌هايي كه با علامت سؤال ممنوع مشخص شده‌اند.

4- مطالب و اطلاعاتی که در پاورقی درج شده است.

آزمون‌هاي جبراني نيز براساس بارم‌بندي نوبت شهريور طراحي شوند

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:54  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

بارم بندی جدید درس تاریخ معاصر ایران کد 253/2 سال تحصیلی 94-93

شماره درس

نوبت اول

پایانی نوبت دوم (خرداد)

شهریور و بزرگسالان

اول

2

-

 

1/5

دوم

1/5

-

سوم

1/5

-

1/5

چهارم

1/5

-

پنجم

1/5

-

1/5

 

ششم

1/5

-

هفتم

1/5

-

1/5

هشتم

1/5

-

نهم

1/5

--

1/5

دهم

1/5

-

یازدهم

1/5

-

 

1/5

دوازدهم

1/5

 

2

سیزدهم

1/5

1/5

چهاردهم

-

1/5

پانزدهم

-

1/5

1/5

 

شانزدهم

-

1/5

هفدهم

-

1/5

 

1/5

هیجدهم

-

1/5

نوزدهم

-

1/5

1

بیستم

-

1/5

 

1/5

بیست و یکم

-

1/5

بیست و دوم

-

1/5

 

2

بیست و سوم

-

1/5

بیست و چهارم

-

1/5

1

بیست و پنجم

-

1/5

1

جمع نمره

20

20

20

توجه:

- در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

- - از مطالب و موضوع‌هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:

1-مطالبي كه تحت عنوان «يك توضيح»، «بيشتر بدانيد» و «برگي از تاريخ» آمده است.

2- اطلاعات مندرج در جدولها، نمودارها، نقشه ها و تصاویر

3- مطالب و اطلاعاتی که در پاورقی درج شده است.

آزمون‌هاي جبراني نيز براساس بارم‌بندي نوبت شهريور طراحي شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:37  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

بارم بندی جدید درس تاریخ ایران و جهان 2 کد 271/3 سال تحصیلی 94-93

شماره درس

نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، دی ماه و بزرگسالان

اول

1/5

 

1

دوم

1/5

سوم

1/5

چهارم

1/5

 

1/5

پنجم

1/5

ششم

1/5

هفتم

1/5

هشتم

1/5

 

2

نهم

1/5

دهم

1/5

یازدهم

1/5

دوازدهم

2

 

1/5

سیزدهم

1/5

چهاردهم

-

1

پانزدهم

-

1/5

شانزدهم

-

1/5

هفدهم

-

1

هیجدهم

-

1

نوزدهم

-

1

بیستم

-

1

بیست و یکم

-

1

بیست و دوم

-

1

بیست و سوم

-

1

بیست و چهارم

-

1

بیست و پنجم

-

1

بیست و ششم

-

1

جمع نمره

20

20

 توجه:

- در طراحي آزمون همواره هدف‌هاي اساسي و مفاهيم اصلي كتاب يعني زمينه‌ها، علت‌ها، دلايل، آثار، نتايج و پيامدهاي حوادث و تحولات تاريخي، مورد توجه و تأكيد باشد.

- از مطالب و موضوع‌هاي زير هيچ پرسشي طرح نشود:

1- مطالبي كه تحت عنوان «يك توضيح» و «بيشتر بدانيم» آمده است.

2- اطلاعات مندرج در جدولها، نمودارها، نقشه ها و تصاویر

 

3- مطالب و اطلاعاتی که در پاورقی درج شده است.

برای سال تحصیلی جاری فقط کتاب تاریخ ایران و جهان 2 چاپ 1392 و 1393 معتبر است.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:1  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

ردیف

عنـوان فعاليت (شرح وظيفه)

امتياز

زمان انجام فعاليت

1

نقد و بررسی درس 18 تاریخ ایران و جهان 1

10

پايان آبان ماه

2

تهیه آمار دبیران تاریخ شهرستان/منطقه  و میزان ساعت تدریس آنان

5

"  "

3

تجزیه و تحلیل و مقایسه­ میانگین نمرات دانش­ آموزان شهرستان مربوطه در  امتحان نهايي درس تاريخ ايران و جهان 2  در سال تحصيلي 91-90 ، 92-91 و 93-92) و بیان علل رشد و یا افت تحصیلی

10

"  "

4

تحليل و بررسي سؤالات:

 کنکور 93 ( دروس تاریخ) : الیگودرز، ناحیه 2 خرم­ آباد، بروجرد، دلفان

امتحان نهايي درس تاريخ ايران و جهان 2 در خرداد 1393: دورود، کوهدشت، پلدختر، ازنا

امتحان نهايي درس تاريخ ايران و جهان 2 در شهريور1393: سلسله، ناحیه 1 خرم­ آباد، معمولان

5

تا 15 آذر

5

تهیه یک نمونه طرح درس روزانه از کتاب تاریخ ایران و جهان 2 بر اساس تقسیم بندی زیر:

سلسله (درس1)، ناحیه یک خرم ­ٱباد( درس2)، پلدختر (درس 3)، بروجرد (درس 4)، ناحیه 2 خرم آباد (درس5)، دورود (درس6)، ازنا (درس7)، الیگودرز (درس 8)، کوهدشت (درس9)، دلفان (درس 10) معمولان (درس 11)

10

آذر 93

6

بررسی سؤالات امتحانات داخلی نوبت اول دروس تاریخ دوره متوسطه دوم و انتخاب سئوال برتر جهت ارسال به گروه تاریخ استان

10

15 بهمن 93

7

تهیه و تدوین نشریه، گاهنامه، جزوه آموزشي، بروشور و ... (به صورت چاپی یا الکترونیکی)

10

اسفند 93

8

تهیه و ارسال  نمونه سؤالات استاندارد تشریحی و چهارگزینه­ ای از درس های  اول تا سوم کتاب تاریخ ایران و جهان2 و  درس های  اول تا سوم کتاب تاریخ ­شناسی

10

فروردین 94

9

به روز رساني وبلاگ و تعامل و ارتباط مستمر با گروه ­آموزشي تاریخ استان

5

ضمن سال تحصیلی

10

تشکیل کارگاه­های آموزشی،گردهمایی­ها، و ... و ارائه گزارش مكتوب به گروه تاریخ استان

6

"  "

11

بازدید از فرآیند تدریس طبق برنامه­ تنظیمی سالانه

6

"  "

12

ارسال مقاله بر اساس اصول روش تحقيق و ضوابط پذيرش مقاله ( مقالات ارسالي پس از تأييد گروه تاريخ استان، به نام نويسنده براي دبیرخانه تاریخ ارسال خواهد شد)

8

"  "

13

انجام طرح­ها و برنامه­ هاي ابتکاری و خلاقانه

5

"  "

حداکثر امتیاز

100

ـــــــــــــــــــــــ

توضیح: در ارسال فعالیت­ها به زمان انجام و ارسال دقت فرمایید. پس از پایان زمان تعیین شده به فعالیت­های ارسالی امتیازی تعلق نمی­گیرد.

 ارسال هرگونه فعالیت سرگروه تاریخ شهرستان­ها برای دبیرخانه تاریخ باید از طریق گروه آموزشی تاریخ استان صورت گیرد. در غیر این صورت برای این فعالیت­ها،  امتیازی محاسبه نخواهد شد.

آدرس وبلاگ گروه آموزشي تاريخ استان لرستان: www.tarikhelor.blogfa.com

پست الكترونيكي: tarikhelorestan@gmail.com

تلفن تماس: 33437280- 066  دوشنبه­ ها از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 21:57  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 
برای مشاهده و دریافت سئوالات و برنامه امتحانات نهایی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به آدرس مرکز سنجش آموزش و پرورش http://www.aee.medu.ir/ مراجعه فرمایید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۳ساعت 0:30  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 
قابل توجه گروههای محترم درس تاریخ شهرستانها و مناطق استان لرستان، آخرین مهلت ارسال فعالیت و گزارش سالانه پایان روز دوشنبه بیست و نهم اردیبشهت ماه نود و سه(93.2.29) می باشد.


 به فعالیت های ارسال شده، بعد از تاریخ مذکور ترتيب اثر داده نمي شود.

+ نوشته شده در  شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 14:42  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 
همکاران ارجمند و دانش آموزان گرامی برای دریافت آخرین تغییرات بارم بندی کتابهای درسی تاریخ دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 93-92 به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://tarikh.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=85

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 11:7  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان | 

دومین همایش بین ­المللی خلیج فارس؛ چالش­ها و فرصت­ها در تاریخ 14 و 15 اسفند ماه 1392 به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار شد.

در این همایش مقاله آقای هدایت بهنام سرگروه تاریخ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان با عنوان "سیاست­ها و منافع کمپانی هند شرقی هلند در خلیج فارس در دوره­ حکومت کریم ­خان زند" در بخش تاریخ، فرهنگ و روابط بین­ الملل به عنوان یکی از 7  مقاله برگزیده در بخش سخنرانی، ارائه شد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش http://pg.iaubushehr.ac.ir/index.php/fa/ مراجعه فرمایید.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 18:46  توسط گروه آموزشي تاريخ آموزش و پرورش لرستان |